Kulturno turistično društvo Vitovlje je bilo ustanovljeno z namenom ohranjanja kulturne dediščine kraja in povezovanja vaščanov v neko skupnost. S prireditvami, delovnimi akcijami in sodelovanjem na drugih prireditvah skrbimo za ohranjanje družabnega življenja na vasi, za kulturno dediščino kraja in predvsem za druženje in spoznavanje sokrajanov. Poleg tega skušamo vas Vitovlje in njeno okolico  predstaviti tudi širši Sloveniji.  Svoje poslanstvo uresničujemo z aktivnim delovanjem na področju organiziranja dogodkov in sodelovanja na dogodkih, kamor smo povabljeni.

V prihodnosti si želimo našo največjo prireditev, Praznik kostanja, ohraniti na dosedanjem nivoju, oz. skladno z razvojem družbenim interesov spreminjati njeno vsebino. Vsekakor si prizadevamo za še boljše udejstvovanje na kulturnem področju in ohranjanje organizacije dosedanjih dogodkov.