1. Srečanje pritrkovalcev na Vitovski gori – Binkošti: 15.5.2016

2. Dan državnosti:  25.6.2016

3. Praznik kostanja: 22. in 23.10.2016

4. Pohod z baklami na Vitovsko goro: 30.12.2016