V ponedeljek, 7.4. 2014 se je na 1. seji   sestal izvršni odbor in  nadzor svet v novi sestavi. Na seji so izvolili organe društva:

  • podpredsednica  društva je (p)ostala Sandra Polak
  • tajnica je postala Katja Kompara  
  • blagajničarka pa Lucija Košuta.

Na seji se je sprejel okvirni program dela društva.

Društvo bo organiziralo naslednje prireditve:

  • Binkošti: 8. junij 
  • Društveni izlet: 14. junij
  • Dan državnosti: 25.junij
  • Praznik kostanja: 18. in 19. oktober
  • Pohod z baklami: 27. december

Lepo povabljeni v društvo  tudi novi člani.