Razno

Zadnje novice

Arhiv

Koledar dogodkov


December 2017
MTW TFSS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Števec obiska

obiskovalcev

Urejanje

Projekti

OSNUTEK    VITOVLJE
RAZVOJNI PROGRAM V OBDOBJU 2007 – 2013 S PODPORO
STRUKTURNIH SKLADOV EVROPSKE  UNIJE

UVOD 

Z namenom ohranjanja in razvoja podeželja, ohranjanja zgodovinske in kulturne dediščine ter izboljšanja kakovosti bivanja na podeželju, predlagamo izvedbo takih programov in projektov, ki bodo pripomogli k uresničitvi navedenih ciljev.

Glede na dejansko stanje in možnosti, ki jih lahko izkoristimo, predlagam:

OBMOČJE IZVAJANJA PROGRAMA:
KS Osek – Vitovlje, KS Ozeljan – Šmihel, KS Šempas, KS Ravnica,
KS Črniče – Ravne (občina Ajdovščina)
VRSTA PROJEKTOV: čezmejni, lokalni
ČAS IZVEDBE: 2007 – 2013
NOSILEC: KULTURNO – TURISTIČNO DRUŠTVO VITOVLJE  

VSEBINA PROGRAMA:

 I. Obnova kostanjevih nasadov

 II. Razvoj turizma

 III. Kmetijstvo

 IV.Gospodarstvo – izboljšanje kvalitete življenja

 V. Zgodovinska in kulturna dediščina

        Vitovlje, 19. maj 2007

I.
OBNOVA KOSTANJEVIH NASADOV
 

1. Pregled in evidenca obstoječega stanja
2. Čiščenje in vzdrževanje obstoječih nasadov
3. Načrt obnove: območje, način, lastništvo (zadruga, delničarstvo)
4. Drevesnica: vzgoja lastnega sadilnega materiala
5. Institut: preprečevanje bolezni mladih in starih dreves
6. Vzdrževanje nasadov: fizično (košnja), drobnica
7. Lastna blagovna znamka8.Ponudba, promocija, učna pot

 

II.  RAZVOJ TURIZMA
 
1.  Možnosti:
   
a.Turizem na kmetiji    
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
razpršeni hoteli    
– Ukrep 312: Podpora za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij 
b.Šport in rekreacija: pohodi po kostanjevih nasadih, tematske poti,  energijske   poti, zmajarstvo in jadralno padalstvo, ribolov, jahanje,gorsko kolesarjenje, planinarjenje (balvani) 
– Ukrep 322 : Obnova in razvoj vasi  
c.Ogled in spoznavanje kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti
d.Kulturne prireditve – nadgradnja
e.Odkrivanje »starih hramov«    
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
f.  Kulinarika – ponudba domače hrane
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti    
– Ukrep 312: Podpora za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij 
g. Tržnica za prodajo domačih pridelkov in izdelkov
– Ukrep 322 : Obnova in razvoj vasi   
h.Osmica
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 

2.Infrastruktura – pomembna za razvoj turizma: 
 
a.TIC, lokalni vodiči  
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi

Ukrep 331:Poklicno usposabljanje in informiranje
 
b.Posodobitev osnovne infrastrukture–ceste, voda, elektrika
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi  
c.Nove namestitvene kapacitete
 
– Ukrep 311:Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

– Ukrep 312:Podpora za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij 
d.Večnamenski prireditveni prostor
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi 
e.Rekreacijski kompleks
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi 
f.Parkirišča
Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi 
g.Auto-camp, autodomi
– Ukrep 312:Podpora za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij
h.Vzpenjača za padalce na Lijaku
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi
  
III. KMETIJSTVO

1.Dopolnilna dejavnost – kostanj   
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
 
2.Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
– Ukrep 121: Modernizacija kmetijskih gospodarstev
 
3.Pridelava zdrave hrane – ekološko kmetovanje
– Ukrep 132: Podpora kmetom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane
– Ukrep 133: Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje   
za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
 
4.Čebelarstvo 
– Ukrep 121: Modernizacija kmetijskih gospodarstev
 
IV.GOSPODARSTVO–IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA

1. Nove oblike dejavnosti: 

a.Obnovljivi viri energije
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti  
– Ukrep 312: Podpora za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij
 
b.Vodni viri – (bajer), ribogojnica
c.Konjeniški kampus
– Ukrep 121: Modernizacija kmetijskih gospodarstev 
– Ukrep 311: Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti  
d.Reja drobnice– Ukrep 121: Modernizacija kmetijskih gospodarstev  
e.
Predelava in prodaja kmetijskih izdelkov
 
– Ukrep 121: Modernizacija kmetijskih gospodarstev
– Ukrep 123: Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi 
kmetijskih, živilskih in gozdarskih proizvodov 
 
2. Izboljšanje kvalitete življenja 

a.Dom za ostarele, varstvo starostnikov na kmetijah
b.Varstvo otrok
c.Terapevtske kmetije
– Ukrep 321: Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo

3. 
Obnova in razvoj vasi:
  
 
a.Obnova starih kmetij 
– Ukrep 311:Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti  
b.Večnamenske zgradbe
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi  
c.Družabni prostori 
– Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi

V.   ZGODOVINSKA IN KULTURNA DEDIŠČINA

1.Ohranitev in zaščita kulturne in zgodovinske dediščine
2. Cerkev na Vitovljah – muzej
3. Zaščita vodnih virov – vitovsko jezero
4. Pridobiti razstavni prostor umetnosti in domače obrti
5. Obnova »kmečke hiše« – muzej orodja in običajev
6.Označitev naravnih spomenikov
7.Izd aja krajevne kronike in druge dokumentacije 
Vse Ukrep 323: Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja